Президента Румен Радев

„… Друг проблем за бизнес средата в България това е липсата на прозрачност,  на собственост на управленски решения и на харчене на публични средства...“


„…Но си мисля, че думите на един велик писател, философ и хуманист,предсмъртните му думи ще бъдат особено актуални за строителите на съвременна и бъдеща България…Йохан Волфганг Гьоте: „Светлина, повече светлина“…“


„…Крайно време е да включим ПРОЖЕКТОРИТЕ…Да осветлим процесите в държавата. Да има прозрачност на собственост, на управленски решения, на харчене на публичен ресурс. Да има ясно определени правила, които да важат за всички…“


„…Трябва да осъзнаем, че сега, повече от всякога,  е необходима непримиримост към произвола и престъпленията и активна гражданска позиция…“


Лекция на президента Румен Радев на тема „Социално-икономическо развитие на България – предизвикателства и перспективи.“ 16 април2018 г., София, Университет за национално и световно стопанство.